گل يخ

*********گرما...عشق...اميد...آرزو...زندگی**********

سلام

گرما: يعنی اردکان يزد...برّ بيابان...خشک...کوير...آتش...بی آبی ...عطش...لب خشکيده...کلهء داق(در حدّ انفجار سلولی) ...پاهای بی رمق...دستای بی حس...چشمای خمار...يه ديو(از جنس آدمی زاد)...اسارت...غذای کم...پياده روی زير آفتاب.

خدا وکيلی من خيلی گرمايی هستم...(((( برم اردکان جنازمم بر نمی گرد))))


امّا اگه عشق...اميد...آرزو باشه...امیدی برای زنده موندن ... شا ید بشه تو اون جهنم زنده موند.زنده
<">

   + احسان ; ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱٤
comment نظرات ()