گل يخ

..................تقدير...................

تقدير چنين بود كه با غم بنشينی

در فاصله ای دورتر از من بنشينی

با درد بسازی و نگويی تو زدرمان

زخمی شده و پشت به مرهم بنشينی

اكنون تو شفا يافته ای ماه قشنگم

تقدير چنين بود كه با حق بنشينی

   + احسان ; ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱٤
comment نظرات ()