گل يخ

......................از تو به يک اشاره از من به سر دويدن.....................


از پنجـــره بيرونُ نگـــــاه ميكــــنم.آنتنـــي رو ميبيـــنم كــــه روي يه پا وايســـاده ٬با كــوچيكــترين وزش باد تكــون ميخــــوره ٬اِنگـــار از وقــتي گذاشـــتنش اينجا ٬جــــز درجــا زدن وشـايد يه حركـت كـوچيك كـه اونم به كمك باد بـوده ٬ هيـچ تغئيــري نكـرده!!!

.

.

.

* لـج نكــنيم...مغـرور نباشـيم...منتظـر باد براي تكـون خوردن نباشــيم...
   + احسان ; ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱۱
comment نظرات ()