گل يخ

........................آنچه ديده بيند دل کند ياد........................


مـجازي ٬ انـتزاعـي ٬ تجســمي...واقـــــــــــعي ٬ ملـــــــمـوس ....مـــــــرز كجاســت؟فاصـــله چقـــدره؟

.

.

.

* پاتُ گذاشـتي اولِ ربع اول ... 90 درجه ٬ 180 درجه ٬ 270 درجه ٬ 360 درجه ....اِ اِ اِ اِ .....بازم كه بعـد از گـذروندنِ 360 درجه ٬هـنوز هـمون جاي اولـــــــي!!!!!

   + احسان ; ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱۱
comment نظرات ()