گل يخ

.......................زنگ رياضی...................

بنام معبودی که عابدش منم.

نمی دانم تو را چه بنامم فقط اینطور می دانم که سینوس زاویه لبانت با کسینوس زاویه چشمانت برابر اند.

همانطور که مرا در مثلث عشقت قرار دادی که از راه دو ضلع و زاویه اش حل میشود،من به انتقام ازتو جزری می گیرم که تنها قاضی این فقهه

فیثاغورس است.

اگر روزی فیثاغورس را بیابم من و تو از رابطه ُ

دو مجهول با هم کنار می آییم و از راه اتحاد مزدوج با هم ازدواج می کنیم.

اگر روزی چنانچه بخواهی از دنیای من بگریزی بالاخره تو را زیر رادیکالهای عشقت ملاقات خواهم کرد و از راه تجزیه خود کشی خواهم کرد.


   + احسان ; ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱۱
comment نظرات ()