گل يخ

بيو گرافی يک گل بهشتی ( ۲ )

سلام دوستان اينم ادامهء ذاستان..................................................................................
چون خودمم دوست ندارم حتّی نزديک ترين دوستم در امور خانوادگيم دخالت کنه از مطرح کردن مسائل خانوادگی اين فرشته خود داری ميکنم...
فقط ميگم که در طيّ جرياناتی انسجام خونوادگيش از بين ميره...که در اين هنگام سنّ کمی داشتم...با تمام وجود نياز به دردو دل با مادرم داشتم ( حدّاقل کاری که يه مادر ميتونه برای دخترش انجام بده)...که دقيقن من نه تنها از اين بلکه از هيچ گونه لطف ديگر مادر هم بهر مند نشدم...و نياز به آقوش گرم پدر که وقتی فهميده بودم که ديرشده بود...............................

   + احسان ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٥
comment نظرات ()